Шахтарськ. Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. М.І.Баранова

  

Управління

 

 

Основні принципи управління                                        

 

У 2014-2015 навчальному році відділ освіти, загальноосвітні, позашкільні заклади працюватимуть над  реалізацією проблеми:

 

«Удосконалення стратегії розвитку міської моделі управління для забезпечення рівнодоступної якісної освіти із проекцією на набуття молоддю життєвих компетентностей, на її успішне входження в сучасне суспільство в  умовах упровадження  Державного стандарту початкової освіти»/

 

Проблема школи

 

«Удосконалення стратегії розвитку школи для забезпечення рівнодоступної якісної освіти з метою формування здорової, конкурентоспроможної, соціально-активної особистості».

 

Основні завдання:

 1. Пріоритетом вважати якість освіти через удосконалення роботи педагогів, підвищення відповідальності за результати своєї праці щодо виконання учнями Державних стандартів освіти.
 2. Продовжити роботу з реалізації регіональних програм, спрямованих на розвиток загальної освіти.
 3. Вивчати,  узагальнювати та впроваджувати в педагогічну практику досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.
 4. Впроваджувати новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальний процес.
 5. Сприяти поширенню педагогічного досвіду вчителів школи через мережу Internet.
 6. Продовжити моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів.
 7. Вдосконалювати систему роботи з обдарованими дітьми через створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей.
 8. Сприяти поліпшенню виховної роботи з дітьми, активізації діяльності щодо попередження дитячої бездоглядності, правопорушень, негативних проявів у дитячому середовищі.
 9.  Здійснювати контроль за дотриманням безпечних умов під час навчально-виховного процесу.
 10. Вживати заходів щодо повного охоплення харчуванням учнів   1-4 класів, забезпечувати постійний контроль за якістю та дотриманням норм харчування.
 11. Спільно з профспілковим комітетом сприяти соціальному захисту педагогів школи.
 12. Сприяти покращенню матеріально-технічного забезпечення школи.