Шахтерск. Шахтерская общеобразовательная школа I-III ступеней №13 им. Н.И.Баранова

  

Методичні рекомендації щодо обсягу і характеру домашніх завдань для учнів початкової школи

 

Пам’ятка для батьків
щодо організації самостійної роботи та контролю виконання домашнього завдання.

1. Виховуйте звичку виконувати домашні завдання систематично.

2. Починати виконувати завдання можна вже через 1,5 - 2 години після шкільних занять. Оптимальний час — з 16.00 до 17.00.

3. Привчайте дитину сiдати до роботи без нагадувань.

4. Навчіть дитину користуватися годинником. Покажіть, як за годинником робити перерви (10 - 15 хв) для активного вiдпочинку i знову сiдати до роботи. Усе це дитина має виконувати незалежно вiд того, можете ви їй придiлити увагу чи нi.

5. Навчіть дитину спочатку складати орiєнтовний план майбутнiх дiй, радитися з вами та обговорювати, як виконати завдання, а потiм самостiйно братися до роботи.

6. Навчіть видiляти головне й другорядне, умiти зосередитись на головному.

7. Не забувайте нагадувати учневi повторити правила, якi вивчали на уроках.

8. Виховуйте у дитини самоконтроль, самоаналiз та самооцiнювання. Найпростiший спосiб — порiвняння сьогоднiшнього рiвня виконання з учорашнiм. Акцентувати увагу навiть на незначних перемогах, щоб дитина помiчала їх і намагалася досягати бiльших результатiв.

9. Не порiвнюйте результати навчання своєї дитини з результатами iнших дiтей, а тiльки з її власними!

10. Не забувайте вiдзначити стараннiсть дитини. Не створюйте "хронiчний дефiцит похвал” через те, що дитина одержує нижчий бал замiсть очiкуваного високого.

11. Перевіряйте, чи правильно вона зрозумiла пройдений матерiал.

12. Перевiряти — не значить "робити замiсть”: нiколи не пiдказуйте дитинi готових рiшень.

Примiтка. Пам’ятайте, що телевізор — ворог № 1 успiшного навчання. Не потрiбно вмикати його ранiше, нiж будугь виконанi усi завдання. Якщо дитина дивиться телевiзор пiд час денного вiдпочинку, то їй буде важко зосередитися. Бажано дозволяти дивитися тiльки дитячi передачi.

Пам’ятка «Як привчити дитину до самостійності
під час виконання домашніх завдань»

Почніть із предмета, який найлегше дається вашій дитині, і не відповідайте на жодне із запитань, звернених до вас, доки завдання не буде виконане до кінця. Погляньте, чи є неточності, запропонуйте дитині самій їх виявити. Намагайтеся уникати слова помилка. Не висміюйте помилки своїх дітей.

Математика. Таблицю множення повісьте над робочим столом, у куточку відпочинку і вчіть за нею множити, і ділити одночасно. Випереджайте школу, вчіть всю таблицю. Задачі навчайте читати та уявляти те, що про що йдеться. Якщо дитина не може впоратися із задачею, то покажіть, як це зробити за допомогою наочності, моделі, розв’язання іншої задачі.

Читання. Один раз дитина читає сама. Потім переказує вам прочитане. Якщо перекаже неточно певне місце тексту, то нехай перечитає ще раз. Обов’язково читайте з дитиною книжки вголос, по черзі, або, де можна, за особами.

Українська мова. Якщо у дитини виникли труднощі, виконайте з нею завдання усно, але не пишіть у підручнику ані букв, ані слів. Під час письмового виконання дитина ще раз усе пригадає. Залиште кімнату, доки вона не виконає завдання. Не стійте за спиною.

Природознавство . Привчайте навчатися не лише за підручником. Виписуйте журнали, купуйте додаткову літературу, користуйтеся і навчайте дитину користуватися довідковою літературою. Із періодичних видань робіть вирізки, добірки за темами впорядкуйте у папках. Це знадобиться у наступні роки навчання.

Пам’ятка «Що необхідно контролювати батькам»

1. Ставлення учня до виконання домашніх завдань як головного його обов'язку, такого ж, як у батьків робота: "Сьогодні ми на виробництві справилися з дуже складним завданням, а як пройшов твій шкільний день?”.

2. Дотримання учнем режиму дня ("Чому ти сьогодні пізніше починаєш виконувати домашнє завдання?”).

3. Акуратність утримання робочого місця, користування підручниками і зошитами, наявність розкладу, пам'ятки учня, дотримання режиму дня та ін. ("Потрібно навести порядок на столі. Чому розкидані підручники?”).

4. Готовність учня до виконання завдання: чи записано у нього, що задано, чи знає як виконувати завдання, в чому його суть, чого він повинен навчитися (" Покажи, чи детально записано у тебе, як виконувати завдання?”).

5. Чи правильно організована домашня робота; чи виконуються завдання, задані в цей же день, чи тільки ті, що потрібні на завтра; з чого починається виконання, із складних робіт чи легких, з практичних чи теоретичних й т. ін.   (" Постарайся виконати задане сьогодні, поки добре пам'ятаєш, що й як потрібно робити ”).

6. З'ясування змісту виконуваного завдання: " Поясни мені суть твоєї роботи ”.

7. Спостереження за характером поведінки учня в процесі роботи, наприклад, учень неуважний, сидить і дивиться на одну точку (" якщо втомився -- припини роботу на 5 хвилин і відпочинь, облиш сторонні думки ”).

 

 

 

 

 

 

 

Нравится